Wetenschappelijk onderzoek in de geboortezorg

Wetenschappelijk onderzoek vormt vaak de aanleiding voor een verandering in de geboortezorg. Om die reden is het van groot belang dat cliënten op meerdere niveaus bij het onderzoek zijn betrokken en dat hun belangen worden behartigd. Het Buikencollectief richt zich op gelijkwaardige samenwerking in het algemeen en bij participatie aan een wetenschappelijk onderzoek vertaalt zich dat naar de rol van volwaardig onderzoekspartner. Onze cliëntenvertegenwoordigers hebben daartoe een of meerdere cursussen gevolgd bij PGO support, zodat ze gedegen kennis hebben van wat er allemaal komt kijken bij een wetenschappelijk onderzoek. Hieronder kun je lezen bij welke wetenschappelijke onderzoeken we recent zijn betrokken. Heb je een onderzoeksidee en interesse om met ons samen te werken of wil je zelf graag een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek als cliëntenvertegenwoordiger? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onderzoek naar implementatie van GIZ in de verloskunde

De GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een methode waarmee de sterke kanten en zorgbehoeften van een gezin in kaart gebracht kunnen worden samen met (aanstaande) ouders. De GIZ wordt veel gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en kraamzorg, maar nog niet in de verloskundige zorg. Tijdens het onderzoek waar we bij betrokken zijn worden de behoeften van aanstaande ouders en verloskundigen in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt de GIZ in co-creatie aangepast aan en geïmplementeerd in de verloskundige zorg. Vervolgens worden de effecten op o.a. de tevredenheid over de geleverde zorg en de gezamenlijke besluitvorming tussen aanstaande ouders en verloskundige onderzocht. Het Buikencollectief is betrokken om het cliëntenperspectief in te brengen. Het gebruik van de GIZ in de verloskundige zorg kan samen beslissen bevorderen en risicofactoren voor BIG4 aandoeningen verminderen. Als verloskundigen én de JGZ de GIZ inzetten, heb je ook een gemeenschappelijk instrument wat zorgt voor een ‘gezamenlijke taal’.

Onderzoek naar implementatie van continuiteit van zorg

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat continue zorg door één of een klein team van verloskundigen tijdens de hele zwangerschap, baring en kraamperiode vergeleken met verschillende zorgverleners leidt tot verbetering van belangrijke uitkomsten, zoals minder vroeggeboortes, minder medische interventies zoals kunstverlossingen en ruggenprikken, minder kosten en meer tevredenheid van vrouwen en verloskundigen.
Door de WHO wordt midwife-led continuity of care aanbevolen. Gezien de vele zorginnovaties gericht op het verbeteren van continue zorg in binnen- en buitenland en de vraag van vrouwen hiernaar is er een momentum om onderzoek te doen in de COntinuity of MIdwifery Care (COMIC)-studie naar hoe zorgverleners en beleidsmakers gezamenlijk deze vorm van zorg stapsgewijs landelijk kunnen invoeren. Het Buikencollectief neemt deel aan de projectgroep, organiseert gezamenlijk de focusgroepen om het cliëntenperspectief op te halen en vertaalt dit naar concrete aanbevelingen.

Onderzoek naar beste vorm van integrale samenwerking

In Nederlandse Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) werken verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en andere zorgverleners samen aan een betere kwaliteit van geboortezorg. Dit doen ze door de zorg zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten; dat is integrale zorg. Hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven verschilt per VSV.

In VOICE onderzoeken we welke elementen van integrale zorg invloed hebben op gezondheid, ervaringen en zorguitgaven. Dit doen we door de internationale literatuur te bestuderen en door samen met cliëntvertegenwoordigers en zorgverleners de zorg binnen 6 VSV’s nader te bekijken. Vervolgens vragen we bij alle VSV’s uit welke elementen van integrale zorg zijn ingevoerd. Met deze informatie onderzoeken we hoe elementen van integrale zorg samenhangen met uitkomsten van moeder en kind, ervaringen van vrouwen en zorgverleners en zorguitgaven. Hiervoor zullen gegevens over alle zwangerschappen in Nederland gebruikt worden.

De VALID studie

(practice VAriation in Labour InDuction)

Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie in de geboortezorg, ook binnen Nederland. Er is nog weinig bekend over de mechanismen die in de Nederlandse geboortezorg tot variatie in zorg leiden en ook is onduidelijk in hoeverre die variatie eigenlijk ongewenst is. In de VALID studie richten we ons op variatie in de mate waarin de baring wordt ingeleid. Dit is een belangrijk onderwerp, want inleiden van de baring neemt toe en in hoeverre dit leidt tot verbetering van perinatale en maternale uitkomsten blijft een onderwerp van discussie. We werken in het kader van dit onderzoek samen met Academie Verloskunde Maastricht (AVM), het NIVEL, de VSV federatie, Midwifery Science (AVAG) en het LOQS (Consortium Limburg).

WAAG studie Corona

De Coronacrisis heeft veel gevolgen voor de geboortezorg. Zorgverleners proberen zo min mogelijk fysiek contact te hebben met zwangere en bevallen vrouwen en hun gezinnen. Er wordt op creatieve wijze gezocht naar manieren om goede kwaliteit van zorg te blijven geven, bijvoorbeeld door contact via telefoon (al dan niet via beeldbellen), door het maken van webinars en door ‘raamvisites’ zonder fysiek contact. Bij aanvang van de epidemie in Nederland volgden vrijwel dagelijks aanpassingen in protocollen waarbij de cliënt niet of nauwelijks betrokken werd. In de WAAG studie is onderzocht hoe geboortezorgprofessional en cliënten al deze veranderingen hebben ervaren. Het Buikencollectief was betrokken als volwaardig onderzoekspartner in samenwerking met Midwifery Science Amsterdam UMC, Radboud UMC, Groningen UMCG en het Childbirth Network. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen we deze delen.