Watskeburt op CPZ congres 2016?

Het CPZ jaarcongres op 11 november 2016 ging over Preventie en over Integrale Geboortezorg. Ik was erbij! CPZ staat voor College Perinatale Zorg. Dit is het adviesorgaan voor de minister. Jaarlijks organiseert zij een congres om de ontwikkelingen in de geboortezorg door te nemen.

Highlight vond ik de nieuwe module in Centering Pregnancy speciaal voor vaders. Wat mij opviel is dat het veel ging over zorgen vóór de zwangere. En niet over zorgen dàt de zwangere zelf de keuzes maakt die voor haar goed zijn. Daar liggen kansen! Zal het volgend CPZ congres gaan over empowerment?

Een tweede highlight is dat in de nieuwe zorgstandaard staat dat een cliëntenraad onderdeel uitmaakt van goede zorg. Maar de praktijk? De plek van de zwangere blijft nog op veel te veel plekken leeg…. Zo ook bij het CPZ congres zelf als ik in de zaal rondkeek….. Kortom volgend jaar naast empowerment, cliëntparticipatie op de agenda zetten?