Visie regionale cliëntenparticipatie

In de geboortezorg is er op verschillende niveaus sprake van cliëntenparticipatie. Op landelijk niveau zijn er 24 cliënten- en patiëntenorganisaties actief en op regionaal niveau zijn er zo’n 50 regionale cliëntenraden. Op grond van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) moeten alle 75 Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) een eigen cliëntenadviesraad hebben. Ons Landelijk Platform Moederraden probeert de regionale cliëntenraden te ondersteunen bij hun werk. Er is op dit moment regelmatig contact met zo’n 20 van deze regionale cliëntenraden. De mate van cliëntenparticipatie, de inbreng, de kwaliteit en de werkzaamheden van de regionale cliëntenraden variëren sterk.
Het doel van dit project is om een visie te ontwikkelen over de positie, taken en verantwoordelijkheden van regionale cliëntenadviesraden ten opzichte van de activiteiten binnen het VSV en de activiteiten van landelijke cliëntenorganisaties. Daarmee hopen we met dit project gelijkwaardige cliëntenparticipatie en samenwerking tussen cliëntenorganisaties onderling bevorderen.

Projectgroep

Lees meer

Eva Kunst
Ouders van Rijnmond

Rebecca Welvaadt
Moederraad Noordoostpolder / Lemsterland

Meer over het project…

Voor de ontwikkeling van de visie  halen we input op vanuit het veld. Naast dat we in onze projectgroep een drietal leden hebben van regionale cliëntenraden, nodigen we ook andere cliëntenraden en regionale en landelijke stakeholders uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Wil jij ook betrokken zijn? Stuur dan een mailtje naar info@hetbuikencollectief.nl

Dit project is gesubsidieerd met KIDZ-gelden. Het Buikencollectief kan hier als lid van de Patiëntenfederatie Nederland aanvragen voor indienen. Via onderstaande link kun je meer lezen over de bestemming van KIDZ-gelden.