Richtlijnen in de geboortezorg

In een richtlijn staan aanbevelingen voor zorgverleners om de screening, diagnostiek, behandeling of zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor de ontwikkeling van een richtlijn zijn zorgverleners én cliënten nodig. Zij moeten hun vragen over de zorg met elkaar bespreken. Zodat de richtlijn zowel tegemoetkomt aan de behoeften van zorgverleners als aan de behoeften van cliënten. Het Buikencollectief is betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen in de geboortezorg. Daarbij brengen wij ervaringsdeskundigheid in vanuit de expertise die wij hebben als landelijke cliëntenorganisatie, ook vanuit het perspectief van de gezonde zwangere vrouw. Onze cliëntenvertegenwoordigers hebben elk hun eigen expertise gebied.

Autonomie & Eigen regie

We zien in de praktijk dat het doel van risico’s managen soms andere doelen in de weg kan staan. Zo kan het doel om een fysiologische bevalling te hebben met begeleiding door een vertrouwd zorgverlener een doel zijn dat voor de cliënte net zo zwaar weegt. Of speelt het risico op onnodige interventies of de kans op een positieve bevalervaring een rol bij haar keuze. Regelmatig ervaren vrouwen echter geen ruimte om een andere keuze te maken dan de optie die wordt aanbevolen in een richtlijn. Ze worden zich dan vaak pas later (te laat) bewust van dat er ook andere opties waren. Vervolgens speelt zich dan een intern proces af of ze met die nieuwe kennis ook met een goed gevoel terugkijken op hoe het is gegaan. Door bij richtlijnontwikkeling het cliëntenperspectief in te brengen komen ook andere elementen in beeld die relevantie hebben voor het keuzeproces van cliënten. Aanbevelingen kunnen daardoor een meer genuanceerd karakter krijgen waarbij rekening wordt gehouden met een bredere context en meerdere doelen.

 

Cliëntenvertegenwoordigers

Om de belangen van zwangere vrouwen te behartigen zijn onze cliëntenvertegenwoordigers actief betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen.

 

Onze cliëntenvertegenwoordigers:

  • hebben vaak een eigen ervaring, maar kunnen deze dan met enige afstand bekijken. Ze hebben hun eigen ervaring verwerkt, kunnen deze goed verwoorden en erop reflecteren;
  • kennen actuele ervaringen van andere zwangere vrouwen (collectieve ervaringen);
  • stellen zich gelijkwaardig op. Zij kunnen, willen en durven die positie in te nemen;
  • willen zich inzetten voor andere zwangere vrouwen (en daarbinnen mogelijk een specifieke doelgroep);
  • hebben empathisch vermogen. Zij kunnen zich inleven in de ander.

STANDPUNT COVID-19 EN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED

 

In dit document worden adviezen gegeven over:

  • Antenatale controles bij vrouwen die COVID-19 hebben (doorgemaakt) tijdens de zwangerschap.
  • Verloskundig beleid tijdens de bevalling bij vrouwen met COVID-19.
  • Borstvoeding en verzorging bij COVID-19.

Het gehele document is terug te lezen op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Richtlijn bij een zwangerschap vanaf 41 weken

In de nieuwe richtlijnmodule ‘Beleid zwangerschap 41 weken’ wordt geadviseerd om in het gesprek met de zwangere vrouw de voor- en nadelen van zowel afwachten tot de bevalling spontaan begint als een inleiding te bespreken. We zijn blij dat er consensus is bereikt over een richtlijn waarbij de zwangere vrouw na zorgvuldige counseling zelf beslist wat voor haar en haar baby de beste keuze is.  Er zal nog een keuzehulp worden ontwikkeld.