Respect voor bewuste keuzes van zwangere vrouw – ook in tijden van COVID-19 (Corona)

De maatregelen die de overheid en de ziekenhuizen nemen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan hebben grote impact op ons zorgstelsel. Ook zwangere vrouwen ondervinden hier de gevolgen van. Het is van belang dat er een goede balans wordt gevonden en dat er respect is voor de keuzes die de zwangere vrouw heeft gemaakt hoe zij wil bevallen. Daarbij heeft zij vaak een duidelijke keuze gemaakt wie zij graag bij haar bevalling aanwezig heeft, iemand die ze vertrouwt en die haar steunt. Dat kan ook een doula zijn waar ze continue begeleiding van heeft gecontracteerd. Door de striktere (begrijpelijke!) maatregelen lijkt het erop dat in bepaalde ziekenhuizen de zwangere vrouw haar doula niet meer kan meenemen.

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s hebben een schrijven opgesteld dat wij als Stichting Zelfbewustzwanger ondersteunen en waar we nu aandacht voor vragen. Continue ondersteuning van de doula aan de zwangere vrouw – juist nu er een verhoogde onrust is – blijft van groot belang, alsook dat de aanwezigheid van de doula een welkome aanvulling kan zijn in tijden van grotere werkdruk en meer ziekte uitval bij ziekenhuizen en verloskundige praktijken.

Om die reden delen wij bijgevoegd schrijven van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s.