Meer tijd om zorgvuldig de innovaties in geboortezorg door te voeren

In Amsterdam ging het tweede paasdag in de Rode Hoed over de innovaties in de geboortezorg. Hoogleraar en filosoof Elselijn Kingma zette de twee randvoorwaarden uiteen voor goede innovatie. Zij benadrukte dat daar absoluut ook het welbevinden van vrouwen deel van uitmaakt. En dat lichamelijke integriteit, dus een duidelijke ‘ja’ van vrouwen voordat wordt ingegrepen een kei harde randvoorwaarde is om goede zorg te leveren. Mooie start van een boeiende discussie. De minister werd opgeroepen vooral tijd te geven aan de pilots die nu lopen om te leren van de effecten van de verschillende zorgmodellen en niet overhaast ontwikkelingen door te drukken. Want de bezorgdheid is er dat uiteindelijk de zwangere vrouw daar het dupe van wordt. Dat mag niet gebeuren! Teken dus de petitie nog deze week als je dit ook belangrijk vindt. https://www.petities.nl/petitions/herbezinning-hervormingen-geboortezorg?locale=nl