Landelijk Platform Moederraden

Elk verhaal telt!

Jouw unieke ervaring, jouw mening en jouw behoeftes zijn ontzettend belangrijk. Wat vind jij van de zorg die je hebt ontvangen tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd? Wat was er goed? Wat kon er wat jou betreft beter?

 

Door je aan te sluiten bij een moederraad kun je je inzetten om de zorg in jouw eigen regio te verbeteren en de belangen van zwangere en pas bevallen vrouwen behartigen. Zet je bijvoorbeeld in voor betere voorzieningen in het ziekenhuis in jouw regio. Nog niet elke regio heeft een moederraad. Als landelijke cliëntenorganisatie in geboortezorg hebben we het Landelijk Platform Moederraden opgericht om moederraden te ondersteunen bij hun werk. Wil jij je aansluiten bij een moederraad, stuur dan een mailtje naar info@moederraad.nl

Volg via ons gratis cursussen!

Je wilt graag jouw steentje bijdragen om de geboortezorg te verbeteren voor zwangere vrouwen. Maar hoe kun je dat het beste doen? Wanneer en hoe breng je je eigen ervaring in? In hoeverre is jouw ervaring representatief voor een grotere groep? Hoe ontwikkel je je tot een cliëntenvertegenwoordiger? Wat is de potentiële meerwaarde van jouw inbreng? Op welke manier ga je je bijdrage leveren en welke resultaten hoop je te bereiken? Krijg je betaald als vrijwilliger? En waar moet je op letten als je participeert aan een wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van richtlijnen of protocollen en voorlichtingsmateriaal?

Allemaal belangrijke vragen. Via ons kun je gratis cursussen volgen, zodat je antwoorden krijgt op al deze vragen. Stuur een mailtje naar info@moederraad.nl bij interesse.

Maak kennis met Mascha!

“Hoi, ik ben Mascha, woon samen met mijn man en twee kinderen, een meisje van 5 jaar en een jongen van 3 jaar. Ik heb 2 fijne snelle thuisbevallingen gehad waarbij ik volledig de regie had. Naast moeder ben ik werkzaam als docent in het praktijkonderwijs.


Sinds 2016 ben ik de betrokken bij de Ouderadviesraad Nijmegen. In 5 jaar tijd heb ik als voorzitter en lid veel contact gehad met het VSV, op meerdere symposia mogen spreken en steeds meer geleerd over de geboortezorg. Met vallen en opstaan heb ik geleerd over het opzetten, reilen en zeilen van een moederraad. Want hoe bereik je bijvoorbeeld de achterban of vind je nieuwe leden, hoe word je een gelijkwaardige gesprekspartner in je regio, hoe zorg je dat jouw vraag/standpunt op de goede plek komt?

 

Deze kennis deel ik graag met anderen, het wiel opnieuw uitvinden is zonde van de tijd. Ik wil met mijn ervaring andere moederraden ondersteunen en zo samen de geboortezorg naar een hoger level te tillen. Ik kijk er dan ook naar uit om als Specialist Moederraden aan de slag te gaan voor de Stichting”

 

Heb je vragen aan Mascha, stuur dan een mailtje naar info@moederraad.nl

Waarom moederraden?

De geboortezorg is een complex veld met veel verschillende spelers. Dit kan voor de zwangere vrouw overweldigend zijn. Om ervoor te zorgen dat er met en niet vooral over haar gepraat wordt, is het van belang dat ze actief wordt vertegenwoordigd.

 

Het Buikencollectief behartigt de belangen van zwangere vrouwen in de geboortezorg. Dat doen we op landelijk niveau. We zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en voorlichtingsmateriaal, beleidsontwikkeling en -implementatie in de geboortezorg. Al deze landelijke ontwikkelingen, krijgen een regionale uitrol. Moederraden kunnen op regionaal niveau de belangen van zwangere vrouwen behartigen.

In elke regio is er een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) waarbij verloskundigen, ziekenhuizen en de kraamzorg afspraken maken over de samenwerking. Het is een verplichting voor een VSV om een regionale adviesraad van zwangeren/(jonge) ouders te hebben. Deze raden worden ook wel moederraden genoemd.

Vanuit het Landelijk Platform Moederraden zetten we ons ervoor in dat cliënten als gelijkwaardig partner betrokken zijn bij alle ontwikkelingen en op alle niveaus in de geboortezorg. Met gelijkwaardig bedoelen we dat cliëntenorganisaties vanaf het begin betrokken zijn en op meebeslis-niveau (als zij dat wensen).

Waarden, normen en ervaringen van cliënten zijn essentieel voor de ontwikkeling van goede geboortezorg, ze vormen niet voor niets een van de drie pijlers van Evidence Based Practice en het cliëntenperspectief behoort evenveel gewicht in de schaal te leggen als de professionele expertise en het wetenschappelijk bewijs. 

Waarom de naam moederraad?

Moederraden worden soms ook wel cliëntenadviesraden, cliëntenraden, ouderraden, ouderadviesraden of geboortezorgraden genoemd. Wij hebben bewust gekozen voor de benaming moederraad, om de volgende redenen:

- Het gaat primair om de cliënt in de geboortezorg en dat is de vrouw/moeder. Zij is zwanger, het is haar lijf, haar bevalling en zij heeft als cliënt in de geboortezorg haar eigen rechten en plichten.

- Partners betrekken is ook belangrijk, maar partners zijn meestal niet geïnteresseerd in alle onderwerpen die voorbijkomen. Het is onze ervaring dat het beter werkt om partners alleen te betrekken voor die zaken waar ze ook graag bij betrokken willen zijn. Als ze bij alles meegenomen worden, dan bestaat het risico dat de energie weglekt.

- Vrouwen voelen zich soms comfortabeler om hun ervaringen te delen met andere vrouwen (peers of lotgenoten). Zij voelen zich t.a.v. bepaalde onderwerpen meer vertrouwd en op hun gemak om die te bespreken als de groep uit alleen vrouwen bestaat, dan wanneer de partners van de vrouwen er ook bij aanwezig zouden zijn.

Doel van cliëntenparticipatie?

Cliëntenparticipatie draagt zo bij aan de ontwikkeling van een geboortezorg die gebaseerd is op de behoefte van de vrouw (vraaggestuurd) in plaats van een geboortezorg waarbij de opzet met name aanbod- en risicogestuurd is. Cliëntgerichte geboortezorg is nodig om te realiseren dat vrouwen regie, keuze-opties en keuzevrijheid hebben tijdens hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. En dat is weer belangrijk om met een goed gevoel terug te kijken op deze bijzondere periode. Moederraden kunnen op verschillende manieren hun eigen ervaringen inbrengen en tevens ervaringsdeskundigheid ontwikkelen. Het Landelijke Platform Moederraden ondersteunt hen daarbij.