Cliënteninformatie over het nut van groeiecho’s

Groeivertraging kan leiden tot ziekte en/of sterfte onder pasgeborenen. Om groeivertraging op te sporen worden er steeds meer standaardecho’s tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap verricht. De grote meerderheid van de Nederlandse zwangere vrouwen (75%) heeft de voorkeur voor standaardecho’s om complicaties vroeg op te sporen en ongerustheid te voorkomen. In de IRIS studie is bij 13.046 zwangere vrouwen onderzocht of het nuttig is om standaard extra groeiecho’s uit te voeren.

 

Het Buikencollectief is betrokken bij de kennisoverdracht en verspreiding van de resultaten van de IRIS studie. Daartoe heeft zij samen met het Childbirth Network een online wereldcafé georganiseerd met zwangere vrouwen, waarbij o.a. de ervaringen en verwachtingen van zwangere vrouwen m.b.t. (standaard)echo’s zijn achterhaald.

Dit project is inmiddels afgerond. Je kunt de resultaten bekijken via onderstaande link.

Resultaten