Project: Steun tijdens de Coronacrisis

In opdracht van ZonMw hebben we ons project mogen uitvoeren om zwangere vrouwen tijdens de Coronacrisis extra te ondersteunen om zich vanuit huis/thuisisolatie goed voor te bereiden. Daartoe hebben we niet alleen ons e-healthprogramma actiever onder de aandacht gebracht, maar hebben we het ook verrijkt met een speciale module “Zwanger tijdens de Coronacrisis” en is er een belangrijk handvat uit ons e-healthprogramma (de BRAINS-methode) in meerdere talen ter beschikking gesteld.

Alle zwangere en recent bevallen vrouwen werden geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19 en behoorden tot een kwetsbare doelgroep. Die kwetsbaarheid uitte zich in dat een bevalling zich niet laat plannen, dat de verleende zorg rondom een bevalling en kraamtijd onder druk kwam te staan door de COVID-19-crisis en dat alle zwangerschapscursussen en centering pregnancy bijeenkomsten (peer support) niet doorgingen. Dat maakte dat zwangere en recent bevallen vrouwen voor de praktische uitdaging kwamen te staan dat zij zich moesten voorbereiden op hun bevalling en kraamtijd, terwijl er veel meer onzekerheid was over waar en hoe ze konden bevallen en er veel minder mogelijkheden waren om zich goed voor te bereiden. Vermoed wordt dat tijdens de Coronacrisis driemaal zoveel vrouwen te maken kregen met een postnatale depressie en veel meer vrouwen angstig waren (29% naar 72%), zie bron. In deze crisisperiode was het dus extra belangrijk dat vrouwen laagdrempelige online steun kregen bij de voorbereiding op de bevalling. Wij boden die steun met ons e-healthprogramma en besloten community (peer support).