We behartigen de belangen van zwangere vrouwen

Het Buikencollectief behartigt de belangen van zwangere vrouwen en andere zwangeren in de geboortezorg. Dat doen we op landelijk niveau. We zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en voorlichtingsmateriaal, beleidsontwikkeling en -implementatie in de geboortezorg en evenementen. De stem van onze achterban vormt het inhoudelijk fundament voor het collectieve cliëntenperspectief dat wij inbrengen.

Ons doel daarbij is om de stem van de zwangere vrouw te laten klinken als gelijkwaardige partij.

De stem van de zwangere vrouw laten klinken

Wij zetten ons in om de stem van de zwangere vrouw te laten klinken in de geboortezorg, zodat zoveel mogelijk vrouwen met een goed gevoel kunnen terugkijken op hun eigen zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Dat doen we op meerdere niveaus.

Ten eerste willen we elke individuele zwangere vrouw ondersteunen, door haar kosteloos onze online zwangerschapscursus aan te bieden. De cursus is gebaseerd op een uitgebreid behoefte-onderzoek – dus op wat vrouwen zelf hebben aangegeven belangrijk te vinden. Het ondersteunt hen om te ontdekken wat ze willen en daarvoor te durven staan. We werken samen met zorgprofessionals om het e-healthprogramma actief aan te bieden en zoveel mogelijk zwangere vrouwen te bereiken.

Ten tweede behartigen we de belangen van zwangere vrouwen op collectief niveau. Onze achterban vormt een inhoudelijk fundament om op hoogwaardige wijze cliëntenparticipatie te organiseren. Ons doel daarbij is om samen te werken als gelijkwaardig partner en structureel vanuit een ‘educated’ cliënt perspectief de belangen van zwangere vrouwen te behartigen. Dat betekent dat de cliëntvertegenwoordiger zich verdiept in de materie die voorligt, zodat er kritische vragen gesteld kunnen worden en er een vertaalslag gemaakt kan worden van het collectieve cliëntenperspectief dat is opgehaald naar het (meestal WO-) niveau waarop het onderwerp betrekking op heeft.

Wil je ook met ons samenwerken of wil je meer weten over wat we allemaal doen?