Baby’s komen op hun eigen moment

De week van 14-20 mei is de International Week for Respecting Childbirth. Dat betekent dat in Europa en ook Nederland er aandacht is voor ‘gentle birth’. Dit jaar is het thema: Baby’s komen op hun eigen moment. Wist jij dat slechts  4% van alle baby’s precies op de uitgerekende dag wordt geboren? ENCA Nederland geeft inspiratie op hun Facebookpagina. Daar lees ik over “Wat zou het mooi zijn als iedereen het zou hebben over een uitgerekende periode in plaats van over een specifieke datum. Tenslotte loop je zo’n beetje vijf weken ‘op alle dag’.”

Uitgekende datum?

We hebben die uitgerekende datum bedacht om een soort van grip te hebben op dat magische moment dat een bevalling begint. Je kunt inmiddels zelf het tijdstip kiezen wanneer de postbode een pakket bij je aan de deur brengt. De woorden ‘uitgerekende datum’ geeft die indruk van controle. Die ene dag is toch een dag waar je ‘mind’ al maanden lang zich op richt. De dag die je regelmatig uitspreekt en zo hoor je jezelf het steeds weer zeggen. Die datum krijgt een ‘lading’. 

Wanneer komt jouw baby?

Dick Swaab vertelt in Wij zijn ons brein: ‘Een baby voelt aan wanneer de moeder niet langer in staat is hem of haar te voorzien wat het nodig heeft in de baarmoeder. De baby weet: het is tijd om geboren te worden. De hersenen van de baby registreren dit en reageren daarop met een veranderende hormoon productie. De baarmoeder wordt nu gevoeliger voor oxytocine, een stof die door de hersenen van zowel moeder als kind wordt aangemaakt.’

De uitgerekende periode

Is het reëel om te blijven zeggen dat we spreken van een ‘uitgerekende datum’? Is ‘de uitgerekende periode’ niet beter? Ina May Gaskin verwoord het zo in de documentaire Happy Health Child: “Women aren’t clocks we aren’t machines. It’s not like… bang, we are 40 weeks, now we got to get the baby out otherwise it will become dangerous to the baby. Due month is better. Estimated means it is a guess (sometimes an educated guess but often a wild guess). ”

Protocol versus intuïtie

Ik zit in de werkgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Spontane Vaginale Bevalling vanuit de positie van de cliënt. Hier loop ik er tegenaan dat we deze uitgerekende datum gebruiken. We zetten de grenzen om de populatie heen waar de richtlijn straks voor gaat gelden. En dit geeft dan bij mij het schurende gevoel. Waarom moet die grens gesteld worden? Wat zou het effect zijn als we meer ruimte voor een ‘uitgerekende periode’ laten? Waar ligt die grens dat we een baby moeten ‘halen’, omdat het nodig is? Wie vindt dat dan nodig? Het blijft een lastige…

Over tijd….

Beval je na de uitgerekende datum, dan heb je langer zwangerschapsverlof, krijg je langer doorbetaald. Vriendinnen onder elkaar hebben het erover dat ze graag veel tijd hebben na de komst van de baby. De baby moet vooral niet te vroeg komen… 

Wat betekent een inleiding?

Als ‘de grens’ dan overschreven is, dan betekent dat er een inleiding plaatsvindt. De bevalling wordt kunstmatig op gang gebracht. Dat kan door middel van een oxytocine infuus (Syntocinon) als de vliezen zijn gebroken. 

Mijn ervaring met een inleiding

Zo was het geval bij mij. De bevalling van mijn eerste dochter begon met gebroken vliezen. Aangezien de weeën niet op gang kwamen, verstreek de tijd. De grens was overschreven die het protocol stelde. Mijn bevalling werd ‘medisch’ en ik moest me melden in het ziekenhuis om ingeleid te worden. Voor mij was het een teleurstelling. 

Gentle birth

Ik denk dat iedereen die werkt in de geboortezorg werkt vanuit de intentie om elke vrouw een ‘gentle birth’ te gunnen. De zachte bevalling waar de vrouw en haar partner straks op terugkijken vanuit gevoelens van trots. Een bekrachtigende ervaring waar ook de baby kracht en vertrouwen uit kan putten. Ik denk dat het helpt om niet meer in de volksmond te praten over een ‘uitgerekende datum’, maar over een ‘uitgerekende periode’. De instanties zoals werkgevers en de medische protocollen moeten maar een vinden om niet ‘in control’ te zijn. Een uitnodiging om ‘om te denken’?