Rond maken

Rond maken,

Is doorgaan in een nieuwe cyclus,

Een spiraal.

Het hangt van het perspectief af,

Einde of begin?

Het is een doorgaande beweging

In meerdere dimensies.

Daar waar ik startte met het leggen van de eerste steen,

De start van de eerste cirkel,

Zo zijn er vele cirkels gemaakt,

Nu is mijn cirkel rond.

De cirkel van de organisatie mag doorgaan.

Het wordt gedragen door nieuwe vrouwen.

Nieuwe jonge moeders.

Gedragen vanuit het bekken,

Gevoed met de passie vanuit het hart.

Zo ik startte vanuit passie, zo geef ik door vanuit passie.

Het is iedere vrouw zo gegund om haar stem te kennen, te weten wat ze kan kiezen en dat zij kiest vanuit vertrouwen, omdat zij zich omringt weet met mensen die zorg verlenen vanuit de vier C’s: Contact, Centraal, Compassie en Commitment.

Ik spreek met regelmaat vrouwen over hun bevalling. En dan leer ik dat er nog veel te winnen is als het gaat om communicatie en bejegening naar vrouwen, als het gaat om Gemeenschappelijke besluitvorming en de keuzevrijheid van vrouwen.

Er ligt nog een weg te gaan.

Dus nog een keer:

C van Contact. Echt contact.

C van Centraal staan. De vrouw en haar partner staan centraal. Zij heeft de regie. Met Gemeenschappelijke besluitvorming ontdek je wie zij is, hoe zij geïnformeerd wil worden. De keuze is aan haar.

C van Compassie. Vanuit verbinding met het hart, menselijk en warm.

C van commitment. Het nemen van keuzes die lastig zijn, vraagt tijd, vraagt vertrouwen. Dat gaat niet als er wantrouwen is waarmee de vrouw omringt wordt. Empower haar, coach haar naar vertrouwen zodat ze gecommitteerd is met wat er zich afspeelt in haar moment, haar life event.

Wij bieden onze e-learning aan om zwangeren en hun partners te ondersteunen bij het voorbereiden op de bevalling. Dat zij weten dat ze kunnen kiezen, de regie bij hen ligt.

Ik haal steun uit de gedachte dat je niet kunt voorkomen dat er leed is.

Leed is deel van het leven. Het is het hogere zelf, het universum dat kennelijk dit leed deed ontstaan om een reden die we niet weten. Die reden ligt ontsloten in de levens die het betrof.

Ook haal ik steun uit de gedachte dat mensen hun beste gedrag laten zien om in een gegeven situatie te handelen.

Deze twee gedachten steunen mij in dit werk, in dit leven. Deze geven me vertrouwen.

 

Alle goeds voor jou.

Liefdevolle groet,

Floor