De 4 grootste missers bij moederraden

Ik vertel je deze keer over de cliëntenadviesraad, vertel wie de winnaar is van de gratis 9 maandenmenu maaltijdbox, doe een oproep voor twee kansen om als cliënt mee te bepalen over beleid en onderzoek, en verklap dat er nog 2 plekjes vrij zijn voor de nascholing ‘benut de kracht van co-creatie met je cliënt.

Een van de goede dingen van de ZIG, de nieuwe Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, is dat het aangeeft dat er in de geboortezorgorganisaties samengewerkt wordt met een adviesraad van cliënten. En dan wordt specifiek genoemd dat met deze adviesraad het kwaliteitsjaarverslag en de beleidsplannen worden besproken. Dat is niet niks! Hieruit blijkt dat cliëntparticipatie op een serieus niveau wordt ingestoken, namelijk op trede 3 van de participatieladder (zie verder). Dit is de intentie, de wens. Nu de praktijk nog…. Want dit is voor Nederland nog toekomstmuziek! Ben jij als zwangere wel eens gevraagd om na te denken om in een moederraad, zo’n adviesraad plaats te nemen? Of denken jullie er als Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) over? Of als verloskundige zorggroep? Hier de top 4 van grootste missers en bijbehorende tips.

Eerst even terug, wat is de ZIG?

Zorginstituut Nederland heeft deze zorgstandaard op 28 juni 2016 vastgesteld. De standaard beschrijft, voor elke fase in de zwangerschap, de noodzakelijk geachte zorg voor – en begeleiding van de zwangere. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is niet vrijblijvend. Opname van de standaard in het Register betekent dat alle bij de geboortezorg betrokken partijen een inspanningsverplichting aangaan om de standaard te implementeren en biedt deze partijen de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te monitoren. Het document heeft 67 pagina’s, de cliëntversie hiervan is net af, die telt 28 pagina’s. (Je kunt die hier lezen)

Cliëntparticipatie gelijk op trede 3

Op 9.1.3. staat in de ZIG dat het VSV organiseert dat er een adviesraad komt. (Met zwangeren, of jonge ouders (dus ook vaders!)). Aan deze raad worden de uitkomsten van het gezamenlijk kwaliteitjaarverslag en beleidsplannen aangeboden en besproken. Daarmee ben je gelijk op trede 3 van de participatieladder (zie rechts). Dat is dus geen focusgroep met wie je een voorstel doorneemt of een vraag voorlegt. Het is ook geen enquête die je afneemt. Je vraagt de raad om het adviseren over belangrijke strategische onderwerpen.

Hoe staat het er nu voor in Nederland?

Gelukkig, er zijn al wat VSV’s die ervaring hebben met de samenwerking met een moederraad, een vorm van adviesraad. Er is door CPZ een rondvraag gedaan langs de VSV’s. En van de 52 VSV’s die hebben gereageerd, hebben 6 VSV’s een adviesraad…Wat zijn ervaringen? Wat kunnen we leren van deze eerste prille verkenning van het fenomeen adviesraad? Welke missers worden er gemaakt? Welke tips zijn daaruit te herleiden?

Tip 1: Bezint eer ge begint

Hupsakee, we vragen wat moeders, zetten ze in een mailinglijstje samen, nodigen ze een keertje uit bij een vergadering en voilá: daar heb je een adviesraad. Oeps… We hebben er eigenlijk niet goed van te voren over nagedacht. Zitten we zelf wel of één lijn als (bestuur van het) VSV over wat we van plan zijn met de moederraad? Welke verwachtingen zijn er tussen de verschillende leden van het VSV ten aanzien van deze samenwerking? Denk hierover eerst goed na, en laat je als VSV hierbij eventueel ondersteunen.

Tip 2: Think big, act small

Adviesraad gefixt, gelijk even vragen wat ze van het kwaliteitsjaarverslag vinden… Oeps, dat is gelijk adviesraadje spelen voor gevorderden. Een dergelijke opdracht leidt niet meteen tot wederzijds bevredigende ervaringen. Gun de adviesraad de tijd om te wennen aan haar opdracht, te leren als groep een advies te vormen en deze te bespreken. Dit werk is niet zomaar gebruikelijke kost voor de leden van een adviesraad. Daar is ook support bij nodig. Investeer in je adviesraad en biedt deze support aan.

Tip 3: It takes two to tango

Samenwerken met een adviesraad is een lange termijn proces. Om die samenwerking prettig vorm te geven en voort te laten duren, is het nodig om te laten blijken dat je elkaar waardeert. Bouw echt een relatie en informeer je raad, nodig ze uit voor belangrijke gebeurtenissen, leef mee met het persoonlijk belangrijke momenten. 

Tip 4: Connect in order to have impact

Leuk zo’n ervaringsdeskundige aan tafel met haar verhaal. Deze ene mening staat op zichzelf, hoe denkt de rest van de moeders er dan over? Wat ook al heb je 5 jonge ouders in je adviesraad, dan nog geldt n=5 totdat je organiseert dat er echt een verbinding is met de achterban. Oftewel connect met de achterban zodat je echt impact hebt.

Wat zijn jouw tips?

Herken je bovenstaande tips? Heb jij nog tips aan mij? Welke ervaring deed jou genieten? Ik stond vrijdag 10 maart te genieten van jonge moeder Karen, toen zij tijdens een symposium van GCMN stond te vertellen over hoe zij door haar ervaring als client mee te adviseren over de toekomst van een moeder-kind-centrum, ook zelf persoonlijk gegroeid was door deze kans! Geweldig toch dat beide partijen, door samen te werken, geleerd hebben, zich verrijkt hebben met een mooie ervaring die impact heeft!

Zelfbewustzwanger.nl helpt VSV’s met hun moederraden

Zelfbewustzwanger.nl denkt en doet mee

Wij zitten boordenvol expertise op het thema cliëntenparticipatie en moederraden. We hebben een gaaf concept ontwikkeld samen met Yard Internet om ieder VSV te kunnen ondersteunen om het beste te halen uit hun moederraad en samen te werken met je eigen online community! Verschillende VSV-besturen zijn al bere-enthousiast! Meer hierover weten? Lees deze notitie en neem contact met me op voor meer informatie. 

Wil je helpen deze notitie of dit blog te verspreiden bij jouw verloskundige of jouw collega’s van jouw VSV? 

Janneke is de winnaar van de 9 maandenmenu

In de vorige blog deelde ik over http://9maandenmenu.nl/ Janneke krijgt deze gratis maailtijdbox. Janneke deed al in 2015 mee met ons online programma en is nu opnieuw zwanger. Zij verwacht haar baby in oktober. Gefeliciteerd met je prijs!

Wil jij meedoen om jouw stem te laten horen namens zwanger Nederland?

De zwangere aan tafel bij het maken van nieuw beleid, is een belangrijk speerpunt waarom hetbuikencollectief.nl is opgericht. Super dat ik verzoeken krijg om aan tafel te schuiven.

Dat doe ik uiteraard niet alleen. Daar heb ik andere (aanstaande) moeders en vaders bij nodig. Vandaar in deze blog twee oproepen (in herhaling). Wil jij wellicht bij deze bijeenkomsten op de stoel van de zwangere meewerken aan nieuw beleid?

Oproep 13 april

Zelfbewustzwanger.nl is benaderd om deel te nemen aan de invitational conference ten behoeve van het vaststellen van de best haalbare gezamenlijke preventie strategie voor EOGBS. Wat dat is, wordt uitgelegd in deze folder van de KNOV. Deze bijeenkomst zal zijn op 13 april van 1400-1730 in Zeist. Heb jij interesse of vragen, mail me dan. Uiteraard help ik je met informatie en coaching om aan zo’n bijeenkomst deel te nemen. Ikzelf geef deze dag een training aan een groep leidinggevenden, dus kan niet deelnemen.

Oproep 14 april

Voor het onderzoek in Maastricht naar de methodiek ‘Samen Beslissen’ is er een vraag gekomen om mee te werken in een focusgroepbijeenkomst. Ben jij zwanger of kort geleden zwanger geweest, en wil jij met mij mee op 14 april naar Veldhoven naar de bijeenkomst daar van 1130 tot 1330? Deze bijeenkomst gaan we meedenken over hoe deze methodiek van ‘Samen beslissen’ nog meer toegepast kan gaan worden in de geboortezorg. Wil je mee, mail me dan of bel me om te overleggen als je vragen hebt. Eerder schreef ik een blog over dit onderwerp. Je kunt ze hier nog nalezen. Ik maakte er ook een vlog over. Die kun je hier bekijken.

Voor zorgprofessionals:

Maandag 22 mei gaat zeker door. Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar!

Nascholing voor zorgprofessionals die de kracht van co-creatie met de cliënt willen versterken. Een dag waarin je waardevolle coachingstechnieken bijleert, als ondersteuning voor hoe je vertrouwen kunt versterken bij je cliënt. Hoe om te gaan met weerstand en angst bij je cliënt.

Investeer in jezelf en kom 22 mei naar Driebergen voor deze nascholing.  6 accreditatie punten van de KNOV. Voor meer info klik hier of op de knop hiernaast. Gelijk aanmelden? Klik hier voor je aanmelding voor 22 mei.

Eerdere deelnemers aan deze nascholing vertelden erover.

‘Erg leuk!’

‘Niet alleen zitten en luisteren, vooral veel doen!’

‘Nieuwe handvatten gekregen waar ik wat mee kan’

‘Waardevolle nieuwe inzichten gekregen.’

‘Aanrader voor iedere zorgverlener!’

Dankjewel

Voor nu dankjewel voor je betrokkenheid en steun voor hetbuikencollectief.nl. En mocht je vragen hebben, suggesties of opmerkingen. Ik hoor ze graag!